0 sản phẩm

1. CAM KẾT PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN 

Việc thu thập thông tin khách hàng qua website vanphat.com.vn giúp VẠN PHÁT hỗ trợ, giải đáp, đáp ứng nhu cầu mua hàng của quý khách kịp thời. 

Để đặt hàng, để lại thắc mắc thông qua website, Quý khách có thể sẽ được yêu cầu đăng ký thông tin cá nhân bao gồm: Email, Họ tên, số điện thoại, nhu cầu… Mọi thông tin khi khai báo tại Website phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. VẠN PHÁT không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật về thông tin khai báo. 

2. CAM KẾT MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

VẠN PHÁT cam kết sử dụng toàn bộ thông tin khách hàng với mục đích phù hợp, không vi phạm pháp luật và tuân thủ quy định về chính sách bảo mật thông tin khách hàng. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi email, gọi điện xác nhận đơn đặt hàng, thư cảm ơn, quý khách cũng có thể nhận được thư định kỳ cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các chương trình ưu đãi, khuyến mãi hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

3. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

VẠN PHÁT sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ các đại lý, các nhà cung cấp có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, VẠN PHÁT có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. VẠN PHÁT cam kết tuân thủ luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.